مراسم ترحیم شهید حسن ایرلو سفیر ایران در یمن عصر جمعه (۳ دی) در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.

مراسم ترحیم شهید حسن ایرلو سفیر ایران در یمن عصر جمعه (۳ دی) در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار شد.