مراسم تحلیف کارشناسان رسمی جدید دادگستری استان کردستان با حضور رییس کل این استان برگزار شد.

مراسم تحلیف کارشناسان رسمی جدید دادگستری استان کردستان با حضور رییس کل این استان برگزار شد.