مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه برگزار شد
مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه برگزار شد

شهریاریها : باحضور دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ در این مراسم دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار، معاونین فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه حضور داشتند. بنا بر این گزارش اعضای منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر […]

شهریاریها : باحضور دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار مراسم تحلیف اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ در این مراسم دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار، معاونین فرماندار و اعضای شورای اسلامی شهر اندیشه حضور داشتند.
بنا بر این گزارش اعضای منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اندیشه با ادای سوگند به کلام الله مجید و برگزاری مراسم تحلیف، فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.