مراسم بزرگداشت سالروز حکیم ابوالقاسم فردوسی، عصر روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت، با حضور جمعی از مردم و مسئولین در مجموعه فرهنگی طوس و در جوار آرامگاه این شاعر بزرگ برگزار شد….

مراسم بزرگداشت سالروز حکیم ابوالقاسم فردوسی، عصر روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت، با حضور جمعی از مردم و مسئولین در مجموعه فرهنگی طوس و در جوار آرامگاه این شاعر بزرگ برگزار شد.