مراسم اهدای جام به تیم پورتو در جام حذفی 2022/23پورتو توانست با نتیجه 2 بر 0 اسپورتینگ را شکست دهد و قهرمانی جام حذفی را در سال 2022/23 به دست بیاورد.

مراسم اهدای جام به تیم پورتو در جام حذفی 2022/23پورتو توانست با نتیجه 2 بر 0 اسپورتینگ را شکست دهد و قهرمانی جام حذفی را در سال 2022/23 به دست بیاورد.