مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح سپاه و بلوار خلبان شهید محمد سبزآبادی
مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح سپاه و بلوار خلبان شهید محمد سبزآبادی

شهریاریها به نقل از پورتال خبری و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان شهریار:مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح سپاه و بلوار خلبان شهید محمد سبزآبادی با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد تومان با حضور وزیر راه وشهر سازی ، استاندار تهران و دیگرمسئولان استانی و شهرستانی فردا دوشنبه مورخ 91/12/21 رأس ساعت 10:30در محل پروژه برگزار میگردد.

110412092123_breakiشهریاریها به نقل از پورتال خبری و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان شهریار:مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح سپاه و بلوار خلبان شهید محمد سبزآبادی با اعتباری بالغ بر 29 میلیارد تومان با حضور وزیر راه وشهر سازی ، استاندار تهران و دیگرمسئولان استانی و شهرستانی فردا دوشنبه مورخ 91/12/21 رأس ساعت 10:30در محل پروژه برگزار میگردد.