رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت: امسال مراسم اعتکاف در قم با حضور ۱۵ هزار نفر در ۲۱ مسجد برگزار می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت: امسال مراسم اعتکاف در قم با حضور ۱۵ هزار نفر در ۲۱ مسجد برگزار می‌شود.