مراسم استقبال از قهرمان کشتی فرنگی جهان شهر فردوسیه
مراسم استقبال از قهرمان کشتی فرنگی جهان شهر فردوسیه

شهریاریها : با حضور فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار مراسم استقبال از مهدی علیاری قهرمان کشتی فرنگی در مسابقات جهانی در شهر فردوسیه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ با حضور فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار، جمعی از مسئولین شهر فردوسیه، صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار […]

شهریاریها : با حضور فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان شهریار مراسم استقبال از مهدی علیاری قهرمان کشتی فرنگی در مسابقات جهانی در شهر فردوسیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ با حضور فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار، جمعی از مسئولین شهر فردوسیه، صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار و مردم شهر فردوسیه مراسم استقبال از قهرمان افتخار آفرین رشته کشتی فرنگی در مسابقات جهانی برگزار شد.
بنابر این گزارش؛ در این مراسم فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی فرماندار شهرستان شهریار با تقدیر از این ورزشکار افتخار آفرین، تلاش و همت وی را الگویی برای موفقیت سایر ورزشکاران عنوان کرد که لازم است با فراهم کردن زمینه ها و امکانات ورزش در رشته های مختلف توسط مسئولین مرتبط در جهت پیشرفت و ارتقای شهرستان اقدام کرد
 در این مراسم از مهدی علیاری قهرمان کشتی فرنگی شهر فردوسیه با اهدای هدیه و لوح سپاس تقدیر و تشکر بعمل آمد.