مذاکره فدراسیون فوتبال با چهار اسپانسر برای البسه تیم ملی
مذاکره فدراسیون فوتبال با چهار اسپانسر برای البسه تیم ملی

شهریاریها : فدراسیون فوتبال در حال حاضر با چهار اسپانسر البسه تیم ملی در حال مذاکره است. با اتمام قرارداد «آل اشپورت» حامی مالی گذشته فدراسیون فوتبال و تیم ملی، مذاکره با اسپانسرهای دیگر آغاز شده و قرار است به زودی حامی مالی جدید معرفی شود. این در حالی است که تیم ملی فوتبال هنوز […]

۱۳۹۴۰۷۱۶۰۰۰۴۶۸_PhotoAشهریاریها : فدراسیون فوتبال در حال حاضر با چهار اسپانسر البسه تیم ملی در حال مذاکره است.

با اتمام قرارداد «آل اشپورت» حامی مالی گذشته فدراسیون فوتبال و تیم ملی، مذاکره با اسپانسرهای دیگر آغاز شده و قرار است به زودی حامی مالی جدید معرفی شود. این در حالی است که تیم ملی فوتبال هنوز لباس‌های حامی مالی قبل را به تن می‌کند. آل اشپورت البته یکی از گزینه هایی است که مذاکره با آن همچنان ادامه دارد.

طبق اعلام علی کفاشیان، فدراسیون فوتبال چهار گزینه روی میز دارد که با آنها در حال مذاکره است. انتخاب گزینه نهایی، بعد از بررسی‌های کمیته بازارایابی صورت خواهد گرفت.