سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران شنبه شب در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به صورت آشکارتر موضع خود را درباره برجام و احیای گفت‌وگوهای هسته‌ای بیان کرد و گفت «محور گفت‌وگوها تامین منافع ملت بزرگ ایران خواهد بود و از منافع ملت بزرگ ایران ی…

سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران شنبه شب در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به صورت آشکارتر موضع خود را درباره برجام و احیای گفت‌وگوهای هسته‌ای بیان کرد و گفت «محور گفت‌وگوها تامین منافع ملت بزرگ ایران خواهد بود و از منافع ملت بزرگ ایران یک قدم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.» به گفته رئیس‌جمهور ایران «مذاکره و گفت‌وگو همیشه به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی مطرح بوده و باز هم مطرح است.»