خبرگزاری رویترز مدعی شد که در هفته جاری آمریکا و ایران در نیویورک با وساطت قطر مذاکراتی داشته و در آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های ایالات متحده در خصوص انتقال ادعایی پهپادهای ایران به روسیه گفتگو شده است….

خبرگزاری رویترز مدعی شد که در هفته جاری آمریکا و ایران در نیویورک با وساطت قطر مذاکراتی داشته و در آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های ایالات متحده در خصوص انتقال ادعایی پهپادهای ایران به روسیه گفتگو شده است.