با تغییر دولت در ایران ابهام در مورد اینده مذاکرات وین هم اغاز شد. هر چند که ابراهیم رییسی در رقابت های پیش از انتخابات موضع مثبتی در مورد احیای برجام داشت، اما غربی ها اوضاع را پیچیده تر دیدند و از توقف گفتگوها استقبال کردند. …

با تغییر دولت در ایران ابهام در مورد اینده مذاکرات وین هم اغاز شد. هر چند که ابراهیم رییسی در رقابت های پیش از انتخابات موضع مثبتی در مورد احیای برجام داشت، اما غربی ها اوضاع را پیچیده تر دیدند و از توقف گفتگوها استقبال کردند.