مذاکرات هسته ای فعلا بی نتیجه مانده، ولی تهران و واشنگتن با صبوری خاصی دنبال تداوم گفتگوها هستند تا بالاخره یک طرف این بازی تن به مصالحه دهد.

مذاکرات هسته ای فعلا بی نتیجه مانده، ولی تهران و واشنگتن با صبوری خاصی دنبال تداوم گفتگوها هستند تا بالاخره یک طرف این بازی تن به مصالحه دهد.