مذاکرات رییس هیات مذاکره‌کننده کننده کشورمان با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا روز سه شنبه در دوحه قطر آغاز شد.

مذاکرات رییس هیات مذاکره‌کننده کننده کشورمان با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا روز سه شنبه در دوحه قطر آغاز شد.