کاخ ریاست جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که به دلیل عدم علاقه‌مندی اوکراین به پیگیری مذاکرات صلح، این مذاکرات متوقف شده است.

کاخ ریاست جمهوری روسیه امروز اعلام کرد که به دلیل عدم علاقه‌مندی اوکراین به پیگیری مذاکرات صلح، این مذاکرات متوقف شده است.