در این راستا در تیر ماه سال جاری بیش از 50 هزار فقره تسهیلات 12 میلیون تومانی پرداخت کردیم؛ به طور میانگین در هر ماه همین تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌کنیم که در نوع خود قابل توجه است….

در این راستا در تیر ماه سال جاری بیش از 50 هزار فقره تسهیلات 12 میلیون تومانی پرداخت کردیم؛ به طور میانگین در هر ماه همین تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌کنیم که در نوع خود قابل توجه است.