برخی رسانه‌ها مدعی شدند که بیژن کوشکی، مدافع پیشین باشگاه استقلال به آلمان پناهنده شده است.

برخی رسانه‌ها مدعی شدند که بیژن کوشکی، مدافع پیشین باشگاه استقلال به آلمان پناهنده شده است.