بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس رسما از تیم جدیدش رونمایی کرد.

بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس رسما از تیم جدیدش رونمایی کرد.