مدافع کلمبیایی تیم فوتبال اورتون قرار است به باشگاه والنسیا بپیوندد.

مدافع کلمبیایی تیم فوتبال اورتون قرار است به باشگاه والنسیا بپیوندد.