استاندار کرمانشاه از اعمال ۱۹ محدودیت جدید کرونا در پی تشدید وضعیت این ویروس خبر داد و گفت: از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها تعطیلی مدارس است که از یکشنبه ششم مهر اعمال می‌شود….

استاندار کرمانشاه از اعمال ۱۹ محدودیت جدید کرونا در پی تشدید وضعیت این ویروس خبر داد و گفت: از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها تعطیلی مدارس است که از یکشنبه ششم مهر اعمال می‌شود.