مدارس ملارد شهریار قدس بهارستان و رباط کریم به دلیل برودت هوا تعطیل شد.
مدارس ملارد شهریار قدس بهارستان و رباط کریم تعطیل شد

به گزارش شهریاریها ، سرمای هوا تمام مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان های غرب استان تهران را تعطیل کرد.

 این تصمیم توسط فرمانداران شهرستان های شهریار، قدس، ملارد، بهارستان و رباط کریم اتخاذ شده و مدارس این شهرستان ها دوشنبه تعطیل است.

این در حالی است، که مدارس در دیگر شهرستان های استان تهران، از جمله شهر تهران در روز دوشنبه دایر است.