سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره وضعیت تعطیلی مدارس تهران در روز پس از انتخابات مجلس "شنبه سوم اسفند ماه" گفت : تصمیم نهایی برای تعطیلی کل مدارس تهران بعداظهر روز انتخابات جمعه دوم اسفند اعلام خواهد شد….

سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره وضعیت تعطیلی مدارس تهران در روز پس از انتخابات مجلس "شنبه سوم اسفند ماه" گفت : تصمیم نهایی برای تعطیلی کل مدارس تهران بعداظهر روز انتخابات جمعه دوم اسفند اعلام خواهد شد.