مدارس تهران با تصمیم استانداری دوشنبه و سه شنبه مجازی می شود
مدارس تهران با تصمیم استانداری دوشنبه و سه شنبه مجازی می شود
رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، با اشاره به تداوم آلودگی هوای تهران، وضعیت تشکیل مدارس استان تهران در روزهای دوشنبه و سه شنبه را منوط به اعلام استانداری دانست.

به گزارش شهریاریها ، عباس شاهسونی گفت: مدارس استان تهران در روزهای دوشنبه و سه شنبه با تصمیم استانداری، به صورت غیرحضوری تشکیل خواهند شد.

وی در خصوص تعطیلی دانشگاه‌ها، افزود: تصمیم گیری ها با توجه به تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا خواهد بود.

شاهسونی ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم، گروه‌های حساس می‌بایست حتی الامکان از تردد در فضای باز خودداری کنند.