توده گردوغبار با سطح بالای غلظت آلودگی هوا از طریق کشور عراق هم اکنون استان ایلام را فرا گرفته است.

توده گردوغبار با سطح بالای غلظت آلودگی هوا از طریق کشور عراق هم اکنون استان ایلام را فرا گرفته است.