با توجه به برودت هوا و بارش برف کلیه مدارس مقطع ابتدایی در «نواحی هفتگانه مشهد» و «تبادکان» و مناطق «احمدآباد» و «رضویه» فردا شنبه ۲ بهمن ماه در نوبت صبح تعطیل خواهد بود….

با توجه به برودت هوا و بارش برف کلیه مدارس مقطع ابتدایی در «نواحی هفتگانه مشهد» و «تبادکان» و مناطق «احمدآباد» و «رضویه» فردا شنبه ۲ بهمن ماه در نوبت صبح تعطیل خواهد بود.