مدارس ابتدایی استان تهران به دلیل آلودگی هوا فردا تعطیل است
مدارس ابتدایی استان تهران به دلیل آلودگی هوا فردا تعطیل است

شهریاریها : به دلیل افزایش ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در هوای استان تهران، مهدهای ‌کودک‌ و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است. افزایش آلودگی هوای سطح استان تهران کمیته اضطراری کاهش آلودگی هوای تهران فردا با حضور استاندار تهران تشکیل و راهکارهای مورد نیاز در این باره اتخاذ می‌شود. وی ادامه داد: فردا مهد‌های […]

13920715000223_PhotoAشهریاریها : به دلیل افزایش ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در هوای استان تهران، مهدهای ‌کودک‌ و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است.

افزایش آلودگی هوای سطح استان تهران کمیته اضطراری کاهش آلودگی هوای تهران فردا با حضور استاندار تهران تشکیل و راهکارهای مورد نیاز در این باره اتخاذ می‌شود.

وی ادامه داد: فردا مهد‌های کودک و مدارس ابتدایی استان تهران به دلیل افزایش ذرات کمتر از 2.5 مکیرون تعطیل است.

معاون عمرانی استاندار تهران در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا ادارات استان تهران تعطیل می‌شود، بیان داشت:‌ در جلسه فردا تعطیلی ادارات استان تهران و سایر مراکز به دلیل آلودگی هوا بررسی می‌شود و نتیجه آن به اطلاع شهروندان تهرانی می‌رسد.