وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه واکنش و اظهار نظر برخی کشورها و دولت‌ها درباره تصمیم دیوان عدالت اداری در تغییر کاربری ایاصوفیه به مسجد مداخله در امور داخلی کشورش توصیف کرد. …

وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه واکنش و اظهار نظر برخی کشورها و دولت‌ها درباره تصمیم دیوان عدالت اداری در تغییر کاربری ایاصوفیه به مسجد مداخله در امور داخلی کشورش توصیف کرد.