میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) با انتشار پستی در صفحه‌اش از تزریق واکسن کرونا خبر داد.

میثم مطیعی مداح اهل بیت (ع) با انتشار پستی در صفحه‌اش از تزریق واکسن کرونا خبر داد.