رییس پلیس راهور غرب استان تهران گفت، آن دسته از رانندگانی که به عناوین مختلف پلاک خود را مخدوش می نمایند و یا در اعداد و ارقام آن دست می برند ، ضمن اعمال قانون به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود….

رییس پلیس راهور غرب استان تهران گفت، آن دسته از رانندگانی که به عناوین مختلف پلاک خود را مخدوش می نمایند و یا در اعداد و ارقام آن دست می برند ، ضمن اعمال قانون به استناد ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.