وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به از سرگیری قریب الوقوع مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا جهت احیای توافق هسته ای، گفت …

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به از سرگیری قریب الوقوع مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا جهت احیای توافق هسته ای، گفت ...