چه دلیلی دارد دو تیم لیگ برتری اصفهان مجبور باشند با تعداد ۶۰ بازیکن بعلاوه کادر فنی به تهران بیایند و معاینات پزشکی خود را انجام دهند.

چه دلیلی دارد دو تیم لیگ برتری اصفهان مجبور باشند با تعداد ۶۰ بازیکن بعلاوه کادر فنی به تهران بیایند و معاینات پزشکی خود را انجام دهند.