سخنگوی وزارت خارجه آلمان، مخالفت برلین با آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران به عنوان پیش شرط احیای مذاکرات برجامی را اعلام کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان، مخالفت برلین با آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران به عنوان پیش شرط احیای مذاکرات برجامی را اعلام کرد.