مخالفان می‌گویند پیش نویس سند ریال دیجیتال با استناد به اصل 8 و 9 قانون اساسی، بر خلاف منافع عموم جامعه است.
The post مخالفان ریال دیجیتال: بانک مرکزی در پی حذف آزادی‌های مشروع است appeared first on دیجیاتو.

مخالفان می‌گویند پیش نویس سند ریال دیجیتال با استناد به اصل 8 و 9 قانون اساسی، بر خلاف منافع عموم جامعه است.

The post مخالفان ریال دیجیتال: بانک مرکزی در پی حذف آزادی‌های مشروع است appeared first on دیجیاتو.