رکنا: هدی بابایی، نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت : منشاء حدود ۶۰ درصد از بوی نامطبوع هوای تهران مرتبط به گاوداری‌ها و کارخانه‌های لبنیاتی در مناطق اطراف فرودگاه امام خمینی است….

رکنا: هدی بابایی، نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت : منشاء حدود ۶۰ درصد از بوی نامطبوع هوای تهران مرتبط به گاوداری‌ها و کارخانه‌های لبنیاتی در مناطق اطراف فرودگاه امام خمینی است.