هیات هماهنگی گروه های مقاومت پیش از ظهر امروز (یکشنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حمله به خانه نخست وزیر را محکوم می کنیم و آن را هدف قرار دادن عراق می دانیم، کشوری که با خون خود آن را بنیان نهاده ایم….

هیات هماهنگی گروه های مقاومت پیش از ظهر امروز (یکشنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که حمله به خانه نخست وزیر را محکوم می کنیم و آن را هدف قرار دادن عراق می دانیم، کشوری که با خون خود آن را بنیان نهاده ایم.