محوطه باستانی باباسلمان
محوطه باستانی باباسلمان
معرفی محوطه باستانی باباسلمان واقع در باغستان شهرستان شهریار

محوطه باباسلمان مربوط به عصر آهن است و در شهرستان شهریار، بخش مرکزی، روستای بابا سلمان واقع شده استاباسلمان، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهریار در استان تهران ایران است.این روستا در دهستان مویز قرار دارد این محوطه مربوط به عصر آهن و دوران آغاز تاریخی می‌باشد.

این محوطه به واسطه قرار گیری در کنار بستر رود کرج ،حفاری غیر مجاز،عملیات کشاورزی و تأثیر عوامل طبیعی دچار فرسایش شده به طوریکه بصورت چند برآمدگی کوچک و بزرگ درآمده است.این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۸۹۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

 

شهرستان شهریار،در غرب استان تهران قرار دارد, مرکز آن شهر شهریار است که قبلا علیشاه عوض گفته می‌شد. تا سال ۱۳۶۸ این شهرستان به عنوان یکی از بخش‌های بزرگ شهرستان کرج به شمار می‌آمد و از سال ۱۳۶۴ براساس مصوبه هیات دولت به عنوان شهرستان مستقل شناخته شده و به دو بخش مرکزی و رباط کریم تقسیم گردید.با گذشت کمتر از یک دهه در سال ۱۳۷۶ بخش رباط کریم براساس مصوبه‌ای دیگر به عنوان یک شهرستان مستقل شناخته شد و از شهریار منفک گردید.در سال ۱۳۸۸ طی مصوبه هیئت وزیران شهرستانهای قدس و ملارد از این شهرستان جدا شدند.