محمد پراش ملی پوش اسبق دوچرخه سواری در گذشت
محمد پراش ملی پوش اسبق دوچرخه سواری در گذشت
ملی پوش اسبق دوچرخه سواری ایران دار فانی را وداع گفت.

به گزارش شهریاریها ، محمد پراش ملی پوش اسبق دوچرخه سواری ایران دار فانی را وداع گفت. او برادر محمود پراش ملی پوش سابق تیم ملی و مربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران و همچنین فرزند حاج حسین پراش از پیشکسوتان دوچرخه سواری است.

 محمد پراش همراه براداش پیش از این عضو تیم ملی دوچرخه سواری پیست ایران بودند و در بخش سرعت فعالیت می‌کردند. محمد پراش در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ نیز حضور داشت.

شهریاریها این ضایعه را به خانواده او و جامعه دوچرخه سواری تسلیت می گوید.