محمد پراش ملی پوش اسبق دوچرخه سواری در گذشت

ملی پوش اسبق دوچرخه سواری ایران دار فانی را وداع گفت.

به گزارش شهریاریها ، محمد پراش ملی پوش اسبق دوچرخه سواری ایران دار فانی را وداع گفت. او برادر محمود پراش ملی پوش سابق تیم ملی و مربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران و همچنین فرزند حاج حسین پراش از پیشکسوتان دوچرخه سواری است.

 محمد پراش همراه براداش پیش از این عضو تیم ملی دوچرخه سواری پیست ایران بودند و در بخش سرعت فعالیت می‌کردند. محمد پراش در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ نیز حضور داشت.

شهریاریها این ضایعه را به خانواده او و جامعه دوچرخه سواری تسلیت می گوید.