محمد موسوی زاده سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار شد
محمد موسوی زاده سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار شد
طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار منصوب شد.

به گزارش شهریاریها ، در حکم رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به محمد موسوی زاده آمده است:
“با عنایت به تخصص و تجارب جنابعالی، ضمن حفظ پست سازمانی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار منصوب می شوید.
امید است در پناه خداوند تبارک و تعالی و بهره گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه به خانواده بزرگ ورزش و جوانان آن شهرستان، موفق و مؤید باشید.”

شایان ذکر است پیش از این علیرضا صیفوری مسئولیت اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار را برعهده داشت.