محمد علیزاده با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت پدرش خبر داد.

محمد علیزاده با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت پدرش خبر داد.