محمد دادکان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسلامی شد
محمد دادکان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسلامی شد

گروه ورزش شهریاریها : رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به عنوان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی پس از تأکید و دستور ویژه مبنی بر ایجاد معاونت ورزش در این دانشگاه […]

IMAGE634616123577939878گروه ورزش شهریاریها : رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به عنوان معاون ورزش دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر حمید میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی پس از تأکید و دستور ویژه مبنی بر ایجاد معاونت ورزش در این دانشگاه طی حکمی “دکتر محمدحسین دادکان” را به سمت معاونت ورزش منصوب کرد. متن حکم به شرح زیر است:

« با توجه به تعهد و سوابق ارزنده ملی و بین المللی در عرصه ورزش علمی و آکادمیک و با عنایت به استعدادهای فراوان و زیربناهای گسترده ورزشی در حوزه دانشگاه آزاد اسلامی، به موجب این حکم به سمت معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید. امید است با استعانت الهی و همکاری دانشجویان عزیز و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور در توسعه ورزش علمی و حرفه ایی و قهرمانی موفق باشید.»