محمد بنا در سوگ پدرش نشست
محمد بنا در سوگ پدرش نشست
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در غم از دست دادن پدرش عزادار شد.

به گزارش شهریاریها ،محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که این روزها خود را برگزاری دوباره اردوهای تیم ملی می کرد، پدر خود را از دست داد.

چند سال قبل بود که بنا در غم از دست دادن مادرش عزادار شد و حالا آقای خاص کشتی ایران در سوگ پدرش نشسته است.

“شهریاریها” این ضایعه را به سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تسلیت گفته و برای او و خانواده اش از خداوند منان آرزوی صبر جزیل دارد.