محمد اسلامی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز سه شنبه در سفری رسمی وارد مسکو شد. اتم را مورد گفتگو و تبادل نظر قرارخواهد داد….

محمد اسلامی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز سه شنبه در سفری رسمی وارد مسکو شد. اتم را مورد گفتگو و تبادل نظر قرارخواهد داد.