محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز(سه‌شنبه)23 شهریورماه، با حضور در نیروگاه اتمی بوشهر از واحد یکم این مجتمع عظیم ملّی و واحدهای جدید نیروگاهی در دست ساخت بازدید کرد.

محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز(سه‌شنبه)23 شهریورماه، با حضور در نیروگاه اتمی بوشهر از واحد یکم این مجتمع عظیم ملّی و واحدهای جدید نیروگاهی در دست ساخت بازدید کرد.