عضو تیم ملی پارادوومیدانی گفت: متأسفانه فاقد دیسک استاندارد یک کیلویی برای انجام تمریناتم هستم و امیدوارم مسئولان این مشکل را برای من حل کنند….

عضو تیم ملی پارادوومیدانی گفت: متأسفانه فاقد دیسک استاندارد یک کیلویی برای انجام تمریناتم هستم و امیدوارم مسئولان این مشکل را برای من حل کنند.