ناصر محمدخانی، مهاجم پیشین پرسپولیس الدحیل را تیم خطرناکی می‌داند و معتقد است یاران رامین رضائیان به مراتب خطرناک‌تر از التعاون عربستان هستند….

ناصر محمدخانی، مهاجم پیشین پرسپولیس الدحیل را تیم خطرناکی می‌داند و معتقد است یاران رامین رضائیان به مراتب خطرناک‌تر از التعاون عربستان هستند.