آمار سوم فروردین ماه محله‌های پرخطر مبتلایان به ویروس شهرستان شهریار
آمار سوم فروردین ماه محله‌های پرخطر مبتلایان به ویروس شهرستان شهریار
سامانه اطلاع‌رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران کرونایی ۵۰ منطقه پرخطر شهرستان شهریار در سوم فروردین ماه را براساس تردد بیماران مبتلا به کرونا اعلام کرد.

به گزارش شهریاریها، براساس اطلاعات به‌دست آمده از سامانه اطلاع‌رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران کرونایی ۵۰ منطقه پرخطر براساس تردد بیماران مبتلا به کرونا در شهریار اعلام شد.

آمار سوم فروردین ماه