تیپ جدید سورن پلاس دوگانه سوز فول آپشن سورن پلاس CNG تا 6 ماه آینده وارد بازار می شود.

تیپ جدید سورن پلاس دوگانه سوز فول آپشن سورن پلاس CNG تا 6 ماه آینده وارد بازار می شود.