رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، گفت: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بسترهای فسادزا و پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند؛ چرا که هر نهاد دیگری بخواهد ا…

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، گفت: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانک‌ها باید در اصلاح بسترهای فسادزا و پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند؛ چرا که هر نهاد دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک‌بُعدی خواهد داشت. محسنی‌اژه‌ای در عین حال افزود: باید اعتماد مردم افزایش یابد و با تسهیل کار آنها، گرفتاری‌هایشان کمتر شود. وی پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه موثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پرونده‌های قضایی می‌شود.