محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی روز ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی روز ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.