ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان یزد با صدور اطلاعیه شماره ۹۴ اعلام کرد: از فردا شنبه هشتم آذرماه محدودیت‌های جدید کرونایی به مدت یک هفته اعمال و مراکز دولتی، بخش‌های خصوصی و اصناف به مدت یک هفته تعطیل است….

ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان یزد با صدور اطلاعیه شماره ۹۴ اعلام کرد: از فردا شنبه هشتم آذرماه محدودیت‌های جدید کرونایی به مدت یک هفته اعمال و مراکز دولتی، بخش‌های خصوصی و اصناف به مدت یک هفته تعطیل است.